Deli Yours hỗ trợ hai phương thức thanh toán:

  • Thanh toán khi giao hàng – COD
  • Thanh toán chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản của công ty Deli Yours:

Tài khoản:

  • Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DELI YOURS
  • Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Đông Sài Gòn
  • Số tài khoản: 115002778041